Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enkelfinans

Uttalande 2024-02-12

Dnr 23-491

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enkelfinans

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Enkelfinans har uppgett att de ser allvarligt på anmälan och har därför granskat ärendet internt för att utreda vad som skett. Enkelfinans har uppgett följande. Telefonnumret som mottagit marknadsföring har sedan 4 april 2022 varit markerad som opt-in. Detta då telefonnumret har använts vid en ansökan om lån 4 april 2022 genom pengino.se, vilket är en white label. I anslutning till ansökningstillfället har en konsument godkänt att Enkelfinans får marknadsföra sig mot konsumenten och dess telefonnummer. Däremot har ett annat namn än den anmälande konsumentens uppgetts vid ansökningstillfället. Detta kan även utläsas av det sms som skickats till konsumenten då början på meddelandet adresserats till någon annan än den anmälande konsumenten. Troligtvis har en konsument skapat en ansökan och råkat uppge ett felaktigt telefonnummer. Enkelfinans har därefter marknadsfört sig mot den anmälande konsumenten i god tro vilket resulterat i att den anmälande konsumenten mottagit marknadsföring. Enkelfinans har per 26 januari 2024 avregistrerat den anmälande konsumentens telefonnummer manuellt. Enkelfinans vill framföra att det inte ligger i deras intresse att marknadsföra sig mot konsumenter som inte önskar motta den samt att man lägger stor vikt vid att marknadsföring av Enkelfinans och dess tjänster följer gällande regelverk och att konsumenters intressen tas tillvara med tillbörlig omsorg.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Enkelfinans har uppgett att en konsument ansökt om lån hos Enkelfinans och att denne i samband med detta godkänt marknadsföring till dennes telefonnummer. Enkelfinans har vidare uppgett att denne konsument troligen är en annan person än anmälaren, och att denne konsument av misstag uppgett anmälarens telefonnummer, resulterande i att anmälaren mottagit sms-reklam från Enkelfinans.

Det är ostridigt att anmälaren inte samtyckt till sms-reklam från Enkelfinans. NIX-nämnden finner Enkelfinans förklaring av det inträffade trovärdig och bedömer att Enkelfinans inte ska hållas ansvarig för det inträffade eftersom de agerat i god tro. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.