Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telia

Uttalande 2023-12-12

Dnr 23-492

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telia

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Telia har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Telia har uppgett att det vid undersökning har visat sig att det är den mänskliga faktorn som orsakat att anmälaren fått det felaktiga utskicket. Telia har vidare uppgett att de har säkerställt så att felet inte ska upprepas och har vidtagit åtgärder. Telia ber om ursäkt för det inträffade.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är ostridigt att Telia skickat sms-reklam till konsument som inte samtyckt till det vilket är ett agerande i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies