Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-493

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Hi3G Access AB har uppgett att konsumenten kontaktats av Tre Företag för att sälja företagsabonnemang. Hi3G Access AB har vidare konstaterat att anmälarens telefonnummer tillhör ett aktiebolag och att det således inte förelegat något hinder att kontakta anmälaren trots att dennes telefonnummer finns med i spärregistret NIX-Telefon. Hi3G Access AB bestrider således anmälan i sin helhet.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av inkomna uppgifter till NIX-nämnden kan det konstateras att anmälaren kontaktats i företagssammanhang. Undantag för NIX-Telefon föreligger således i det enskilda fallet eftersom NIX-Telefons regler och spärregister endast är tillämpligt när en konsument kontaktas i egenskap av privatperson. Hi3G Access AB:s inkomna uppgifter tyder på att så inte är fallet i den anmälda händelsen. Anmälaren har i stället kontaktats i egenskap av företagsinnehavare av ett aktiebolag och reglerna kring NIX-Telefon blir inte tillämpliga. NIX-nämnden lämnar ärendet utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies