Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska alarm

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-494

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska alarm

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Svenska alarm trots att han tidigare har bett Svenska alarm att inte ringa honom.

Företagets uppgifter
Svenska alarm har uppgett att de tidigare mottagit anmälarens uppgifter eftersom denna fyllt i sina uppgifter hos leadgeneratorn Larm.se och på den vägen önskat kontakt med Svenska alarm. Svenska alarm har vidare uppgett att säljaren i samband med den aktuella förfrågningen lagt in en återuppringning som inträffade i december 2023 (det anmälda samtalet). Svenska alarm konstaterar vidare att återuppringningar kan vara bra men att det blir problematiskt när de ligger för långt fram i tiden och företaget har därför efter anmälan åtgärdat detta med nya rutiner som gör att en säljare inte kan lägga in en återuppringning längre fram i tiden. Svenska alarm har efter anmälan även lagt in anmälarens telefonnummer i företagets spärrlista.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter efter dennes invändning mot det
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Svenska alarm visserligen kontaktat en konsument som tydligt motsatt sig sådan fortsatt kontakt (vid samtalet innan) men att det i det enskilda fallet inte bör åläggas Svenska alarm ytterligare åtgärd eftersom det rör sig om en enskild händelse av speciell karaktär. Av inkomna uppgifter kan det konstateras att anmälaren vid samtalet innan motsatt sig fortsatt kontakt från företaget men att detta inte respekterats nästkommande samtal. Svenska alarm har hänvisat till att detta beror på att anmälaren tidigare ansökt om förfrågan om larm hos företaget och således önskat kontakt genom att skriva in dennes kontaktuppgifter. Säljaren har sedan vid uppringning till konsumenten lagt in en notis om att en ny återuppringning ska ske långt senare (inträffad i december 2023). Varför säljaren lagt in en notis om framtida återuppringning förklaras inte av de inkomna uppgifterna. Svenska alarms agerande efter anmälan visar däremot på att företaget ämnat att göra rätt ifrån sig och att det förelåg visst misstag i säljarens agerande. NIX-nämnden ser positivt på att företaget ändrat sina rutiner så att likannde händelse inte inträffar igen. Nämnden vill betona att det i det enskilda fallet rör sig om engångsförseelse som efter anmälan har rättats till. Ärendet lämnas därför utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.