Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Miljonlotteriet

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-495

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Miljonlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Miljonlotteriet flera gånger efter att han har meddelat att han inte vill motta marknadsföring från företaget.

Företagets uppgifter
Miljonlotteriet har uppgett att de den 2023-12-28 dokumenterade en så kallad "Global återuppringning" på anmälarens telefonnummer. Detta innebär att företaget ska återkomma till konsumenten (exempelvis om denna inte svarat på samtalet, eller vill höra erbjudandet vid ett senare tillfälle). Efter samtalet som skedde den 2023-12-29 med anmälaren, noterade Miljonlotteriet att deras säljare inte bara tog bort anmälaren från deras register utan också implementerade en spärr för framtida kontakt. Miljonlotteriet har vidare uppgett att konsumenten nu är inlagd i företagets telemarketingpartner efter konsumentens begäran och att inga fler återuppringningar är gjorda.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter som tydlig motsatt sig det
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som direkt till företaget meddelar att denna inte vill motta fortsatt marknadsföring från ett enskilt företag anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot framtida marknads­föringserbjudanden.

Miljonlotteriet har till NIX-nämnden konstaterat att anmälaren är upplagd i företagets spärregister sedan 2023-12-29. Den inkomna anmälan inkom till NIX-nämnden samma dag. Av anmälaren framgår att han redan dagen innan 2023-12-28 meddelat att han vill upptas i företagets spärregister och således motsatte sig fortsatt direkt marknadsföring från företaget. NIX-nämnden anser att en konsumentens begäran om att inte bli kontaktad bör respekteras till högsta grad och att en sådan begäran bör ske på dagen. I föregående fall har det från Miljonlotteriet noterats ett så kallat Global återuppringning vid det första samtalet och varför detta noterats vid anmälaren är oklart. Det är däremot tydligt att säljaren inte noterat att anmälaren motsatte sig fortsatt direkt marknadsföring från företaget eftersom en åtgärd den dagen inte ägde rum. Varför anmälaren noterades med denna återuppringning är oklart. Företagets snabba agerande dagen efter gör att det inte kan uteslutas att säljaren vid första samtalet inte uppfattade anmälarens begäran om att bli införd i spärregistret. NIX-nämnden bedömer därför att ärendet bör lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                       

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies