Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

MS Energi AB

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-496

Anmälare:

En konsument

Motpart:

MS Energi AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

MS Energi AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av MS Energi AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgett att säljaren som ringde upp anmälaren sagt att han hittat telefonnumret till anmälaren efter sökning på Eniro.

Företagets uppgifter
MS Energi AB har uppgett att det i det anmälda fallet rör sig om slarv från en säljare som på eget initiativ valde att ringa en granne till en intressant som denna sökte upp via Eniro. MS Energi AB har vidare uppgett att säljaren inte längre arbetar kvar hos företaget.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I det enskilda fallet är det ostridigt att konsumenten kontaktas av MS Energi AB trots att denna är upprättad i spärregistret NIX-Telefon samt att inget undantag för dess regler förelåg. MS Energi AB har förklarat att säljaren på eget initiativ emot företagets rutiner och regler kontaktat konsumenten. MS Energi AB:s säljare har således agerat mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt. Säljaren har även genom agerandet att söka upp konsumentens telefonnummer baserat på vart denna bor gott emot god etik och sed på marknaden.

Både NIX-nämnden och MS Energi AB ser allvarligt på den inträffade händelsen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies