Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

RSkydd A

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-497

Anmälare:

En konsument

Motpart:

RSkydd A

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av RSkydd AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
RSkydd AB har uppgett att de köpt in uppgifter från Kundkontakter och att konsumenten där har godkänt (2023-12-15) att bli uppringd av bland annat RSkydd AB i marknadsföringssyfte. RSkydd AB har vidare anfört att de namn som företaget mottagit tillhör ett annat namn än anmälarens, däremot förekommer samma telefonnummer.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av ovanstående uppgifter framgår att anmälaren blivit kontaktad av RSkydd AB trots att denna är införd i spärregistret NIX-Telefon. Av RSkydd AB:s uppgifter kan det konstateras att en konsument via Kundkontakt har samtyckt 2023-12-15 till att RSkydd AB kontaktar denna i marknadsföringssyfte. Det inhämtade samtycket tycks däremot inte ha inhämtats från anmälaren utan från en annan konsument. NIX-nämnden finner av redogjorda uppgifter att det således rör sig om ett misstag från en annan konsument, som troligen skrivit in fel telefonnummer (tillhörande anmälaren). Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies