Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2024-02-13

Dnr 23-499, 23-500 samt 23-501

Anmälare:

Tre konsumenter

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringd av Verisure Sverige AB trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure Sverige AB (Verisure) har uppgett att konsumenterna är medlemmar i Villaägarna vilket företaget har ett allianssamarbete med. Syftet med samarbetet är att erbjuda Villaägarnas medlemmar en säkrare hemmiljö via Verisures tjänster. Villaägarnas medlemmar kan därför via Villaägarnas hemsida ta sig vidare till Verisures hemsida där information om erbjudandet framgår. Om en medlem i Villaägarna är intresserad av att ta del av erbjudandet kan medlemmen fylla i sina kontaktuppgifter samt godkänna att Verisure kontaktar dem i marknadsförings- och försäljningssyfte. Verisure gör antagandet att de klagande vid något tillfälle fyllt i sitt telefonnummer för att ta del av detta erbjudande.

Verisure har vidare uppgett att de spärrat telefonnumren för framtida telefonsamtal från företaget.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Verisure har framfört att de kontaktat anmälarna efter att de samtyckt till kontakt genom att ha fyllt i sina kontaktuppgifter på Verisures hemsida och därtill samtyckt till att bli kontaktade i marknadsförings- och försäljningssyfte.

På Verisures hemsida kan konsumenten visa sitt intresse till Verisures tjänster och produkter genom att svara på ett antal frågor och sedan fylla i sitt telefonnummer, alternativt genom att endast fylla i sitt telefonnummer. Konsumenten informeras om att kunden genom att bekräfta accepterar Verisures integritets- och webbplatspolicy. Av denna integritetspolicy framgår att Verisure behandlar konsumentens personuppgifter för att bl.a. sälja och marknadsföra deras tjänster. NIX-nämnden bedömer att det samtycke som konsumenten lämnar till Verisure uppfyller de krav på frivillighet och information som gäller. Sammantaget bedömer NIX-nämnden att Verisure inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.