Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

HelloFresh

Uttalande 2024-03-04

Dnr 24-004

Anmälare:

En konsument

Motpart:

HelloFresh

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon tidigare varit kund hos HelloFresh men att hon sagt upp tjänsten. Efter avslut av prenumeration har hon flertalet gånger blivit uppringd, varpå hon vid första samtalet meddelat att hon inte är intresserad av att bli uppringd. Anmälaren har även uppgett att hon varit i kontakt med kundservice och meddelat att hon inte vill bli kontaktad. Anmälarens telefonnummer är även anmält till spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
HelloFresh har uppgett att de arbetar med tredje parter som hanterar erbjudanden till före detta kunder om att återaktivera sina konton, dvs tredje parter ringer upp kunderna, förutsatt att personerna tidigare har givit sitt samtycke till HelloFresh att motta telefonsamtal. Om en person som blir uppringd informerar uppringaren (tredje parten) att personen inte önskar bli kontaktad, plockar uppringaren bort personen från listan över personer att kontakta. Det finns således rutiner för att hantera önskemål om att inte bli kontaktad. HelloFresh har uppgett att de inte kan bekräfta anmälarens påstående i sin anmälan om vad som har sagts under telefonsamtalen, men kommer naturligtvis att följa upp rutinerna med deras samarbetspartners. Anmälaren har i detta fall även uppgivit att denne varit i kontakt med deras kundservice. HelloFresh har uppgett att de dessvärre inte kan bekräfta om sådan kontakt har tagits eller vad som har sagts då de inte har någon historik i deras system, sannolikt på grund av att anmälaren har begärt en radering av sina personuppgifter i enlighet med GDPR.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Anmälaren har inom de senaste 12 månaderna varit kund hos HelloFresh och NIX-Telefon har således inte varit ett hinder för marknadsföring via telefon från HelloFresh.

Anmälaren har uppgett att hon meddelat HelloFresh i samband med telefonsamtalet samt själv ringt kundservice och motsatt sig kontakt. HelloFresh har uppgett att de inte kan bekräfta dessa kommunikationer. I förevarande fall står ord mot ord och nämnden kan inte med tillräcklig säkerhet säga att en överträdelse skett. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.