Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla

Uttalande 2024-02-14

Dnr 24-005

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Sambla har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Sambla den 4 december 2023 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon och att han kontaktat Sambla och bett dem inte ringa honom. Anmälaren har vidare uppgett att han använt sig av Samblas låneförmedlingstjänst men att det senast skedde den 27 augusti 2022.

Företagets uppgifter
Sambla har uppgett följande. Sambla understryker att de givetvis ser allvarligt på anmälan. Det stämmer att Sambla har ringt anmälaren, detta på grund av att anmälaren har gjort ett flertal ansökningar om lånejämförelse via Sambla mellan år 2019 och 2022. Sambla har under denna tidsperiod ringt anmälaren, anmälaren har dock aldrig svarat på något samtal och således aldrig begärt om att bli borttagen från Samblas marknadsföring. Sambla har inte heller funnit några uppgifter om att anmälaren har kontaktat Sambla på något annat vis och begärt att bli borttagen. Om anmälaren hade svarat eller kontaktat Sambla hade Sambla givetvis tagit bort anmälaren omedelbart. Det stämmer att anmälarens senaste ansökan genomfördes per 27 augusti 2022. Sambla har inte kännedom om när anmälaren registerade sig i NIX-Telefon. Om det är så att Sambla har ringt anmälaren mer än 12 månader efter att denne genomförde sin senaste ansökan, samt sedan innan varit registrerad i NIX-Telefon kommer givetvis Sambla att undersöka ärendet vidare för att utreda vad som har gått fel. Sambla tog bort anmälaren från sina marknadsföringskanaler så fort Sambla fick kännedom om anmälan och beklagar om anmälaren har fått oönskade telefonsamtal.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Vid kontroll mot spärregistret NIX-Telefon kan nämnden konstatera att anmälaren varit registrerad sedan den 24 juni 2019, vilket innebär att anmälarens telefonnummer var spärrat för telefonsamtal i marknadsföringssyfte både när anmälaren genomförde sin senaste låneansökan hos Sambla den 27 augusti 2022 och när incidenten inträffade den 4 december 2023. Vid tillfället för samtalet förelåg inte längre ett etablerat kundförhållande mellan Sambla och anmälaren. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Sambla har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies