Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors Östermalm

Uttalande 2024-02-12

Dnr 24-007

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors Östermalm

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Bjurfors Östermalm har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut reklam trots en Nej Tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad reklam från Bjurfors Östermalm trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Bjurfors Östermalm har uppgett att de sett den aktuella typen av reklam som information till boende då den delades inför en visning som skedde i huset ett par dagar efter att reklamen kom. Självfallet ska lappen ej delas ut till de som har ”Ej reklam” på sin dörr, något som de tar till sig av och noterar till deras underleverantör för framtiden. Bjurfors Östermalm har uppgett att de ber om ursäkt för det inträffade och understryker att reklamen delats på grund av ett misstag från deras underleverantör vid utdelningen. De har uppmärksammat underleverantören på den inträffade incidenten.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren mottagit oadresserad reklam från Bjurfors Östermalm trots att anmälaren haft en Nej Tack-skylt på sin brevlåda.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Bjurfors Östermalm agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.