Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska postkodföreningen AB

Uttalande 2024-04-17

Dnr 24-011

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska postkodföreningen AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svenska postkodföreningen trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svenska postkodföreningen har uppgett att de under det anmälda utskickets period i januari 2024 inte har skickat ut oadresserad reklam till konsumenter utan använt sig av invikta reklamblad i olika gratistidningar. Under december och januari gjordes ett flertal sådana utskick och det kan hända att det anmälda utskicket kan ha fallit ur från en sådan tidning. Svenska postkodsföreningen motsätter sig därför anklagelserna om att de har brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren mottagit oadresserad reklam från Svenska postkodsföreningen. Det är ostridigt att anmälaren via en Nej Tack-skylt tydligt undanbett sig oadresserad reklam. Enligt Svenska postkodsföreningen har detta utskick nått anmälaren i samband med utdelning av en gratistidning. De menar även att konsumenten inte märkt att dessa hör ihop då reklamen troligen fallit ut från tidningen. NIX-nämnden har mottagit en lista på de tidningar som Svenska postkodsföreningens reklamutskick medföljt under december 2023 och januari 2024 och konstaterat att det är troligt att anmälaren mottagit en av dessa gratistidningar. Vid bedömningen av det inträffade anmärker NIX-nämnden att det rör ett enskilt fall samt en inflickad reklambilaga till en gratistidning. De gratistidningar som Svenska postkodsföreningen samarbetet med omfattas av Tryckfrihetsförordningens grundlagsskydd vilket gör att tillhörande reklam som den anmälda kan undantas från reglerna kring 21 § marknadsföringslagen. NIX-nämnden finner det därför rimligt att den anmälda reklamen tillhört en sådan gratistidning och på så vis kan utskicket nå konsumenten även om den motsatt sig oadresserad reklam då reklamen står i en rimlig balans till gratistidningens redaktionella inslag.

Ärendet lämnas således utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.