Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet AB

Uttalande 2024-05-26

Dnr 24-012

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svenska Postkodlotteriet AB trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet AB (Postkodlotteriet) har uppgett att de i mycket begränsad utsträckning använder sig av oadresserad direktreklam. Under det tidsspannet som anmälan uppgett att han mottagit oadresserad reklam har ingen oadresserad reklam skickats ut. Postkodlotteriet använder sig ibland av reklamblad invikta i olika tidningar. Under december och januari gjordes ett flertal sådana utskick. Kanhända är det så att det reklamutskick som anmälaren reagerat på har fallit ur från en sådan tidning. Postkodlotteriet har vidare anfört att de därmed motsätter sig anmälan.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren mottagit ett reklamutskick för Postkodlotteriet. Postkodlotteriet har däremot för NIX-nämnden styrkt att reklamen inte med avsikt delats ut till konsumenten, utan av misstag följt med en av de gratistidningar som Postkodlotteriet under december 2023 och januari 2024 samarbetade med. Tryckfrihetsförordningen (TF) skyddar framställning och spridning av skrifter. Här inkluderas, till viss del, även s.k. gratistidningar vilka uppfyller kraven i 1:4 TF och är att betraktas som periodisk skrift. Skyddet omfattar även tillhörande reklam i/till gratistidningen. Den aktuella utdelningen av tidningen skyddas således av tryckfrihetsförordningen och utgör inte direktreklam. Mot bakgrund av detta lämnas ärendet utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.