Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Triofinans

Uttalande 2024-03-15

Dnr 24-013

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Triofinans

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Triofinans har uppgett att konsumenten i samband med en tävling den 19 februari 2023 samtyckt till att tävlingens samarbetspartner kontaktar denna i marknadsföringssyfte. Triofinans är en av dessa samarbetspartner och har därför kontaktat konsumenten i fråga. Triofinans har även anfört att om en konsument önskar att inte motta marknadsföringen kan denna kontakta företagets kundtjänst.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av inkomna uppgifter till NIX-nämnden framgår att Triofinans vid utskicket för det anmälda sms:et haft samtycke från konsumenten. Triofinans har visat att ett samtycke inhämtats från konsumenten i samband med en tävling. Triofinans har även visat att det berörda samtycket samlats in på ett frivilligt sätt genom att konsumenten getts en möjlighet att bocka i en ruta om att motta erbjudanden från tävlingens samarbetspartner. I samband med den aktuella tävlingen kunde även konsumenten via en länk nå en lista på tävlingens samarbetspartner där Triofinans framgick som en av dessa. NIX-nämnden finner således att ingen överträdelse av 19 § marknadsföringslagen föreligger.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.