Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Solifokus

Uttalande 2024-04-17

Dnr 24-023

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Solifokus

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Solifokus trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Solifokus har uppgett att den anmälda händelsen inte är genomförd av Solifokus. Solifokus har vidare anfört att anmälaren uppgett att säljaren Hanna ringt till honom och att ingen sådan medarbetare arbetar hos företaget. Det telefonnummer som anmälan uppgett tillhör inte heller företaget och inga direkta mötesbokningar sker från företaget. Solifokus har vidare uppgett att de externa parter som företaget anlitar för marknadsföring har intyg på att alla ringlistor de köper in är nix-fria.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I den enskilda fallet framgår att en konsument blivit kontaktad av en säljare vid namn Hanna som marknadsfört solpaneler för Solifokus. Solifokus har motsatt sig att de kontaktat konsumenten i fråga och menar att det telefonnummer som anmälaren uppgett inte tillhör företaget. NIX-nämnden har inte kunnat koppla det telefonnummer som anmälaren uppgett att företaget Solifokus kontaktat denna på tillhör företaget. Nämnden ser ingen anledning att misstro Solifokus yttrande. Däremot menar NIX-nämnden inte att konsumenten i fråga aldrig mottagit erbjudande för Solifokus utan inkomna uppgifter tyder på att en annan extern part har marknadsfört Solifokus produkter. Solifokus har anfört att deras samarbetspartner inte ska ringa nixade telefonnummer enligt avtal. Såvitt NIX-nämnden förstår har det anmälda samtalet genomförts av sådan extern part som emot Solifokus avtalsvillkor kontaktat konsumenten. NIX-nämnden finner därför att Solifokus inte kan hållas ansvarig för det aktuella samtalet där en konsument kontaktats trots att denna är upprättad i spärregistret NIX-Telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.