Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sumer AB

Uttalande 2024-02-12

Dnr 24-024 samt 24-025

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Sumer AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendena lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Sumer AB trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Sumer AB har uppgett att båda konsumenterna samtyckt till direkt marknadsföring från företaget. Samtycket har inhämtats i samband med två olika tävlingar där Sumer AB är samarbetspartner. I ärende dnr 24-024 har enligt företaget konsumenten 2023-07-13 lämnat sitt samtycke i samband med en tävling om ett presentkort. Konsumenten i ärende dnr 24-025 har 2023-11-03 lämnat sitt samtycke, även här i samband med en tävling om ett presentkort.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av ovanstående uppgifter är det otvistigt att Sumer AB kontaktat de två konsumenterna via telefon. Enligt Sumer AB förelåg samtycke om kontakt via telefon från konsumenterna innan samtalen påbörjades. Sumer AB har inför NIX-nämnden styrkt att samtycket förelåg genom att visa respektive registerutdrag innehållande anmälarnas kontaktuppgifter. NIX-nämnden finner heller inget underlag för att misstro företagets uppgifter. Efter kontroll mot de laddningsidor som tävlingarna utförts på har NIX-nämnden även konstaterat att en konsument som registrerar sig för tävlingen ges möjlighet att tacka ja eller nej till den påförda marknadsföringen. Det framgår tydligt att en tävlingsdeltagare samtycker till att följande företag (där Sumer AB ingår) får kontakta denna via telefon, e-post, SMS och postala utskick. NIX-nämnden finner således att ingen brist mot 21 § marknadsföringslagen föreligger och ärendena lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.