Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2 AB

Uttalande 2024-04-15

Dnr 24-026 samt 24-027

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Tele2 AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Tele2 AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Tele2 AB trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Tele2 AB har uppgett att anmälaren i dnr 24-026 blivit uppringd av en säljare som försökt få tag på konsumenten till en början på ett annat telefonnummer men som sedan sökt upp det andra telefonnumret för att få tag i kunden. Tele2 AB har efter anmälan påmint säljaren om att detta inte är tillåtet.

I ärende dnr 24-027 har Tele2 AB uppgett att anmälaren blivit kontaktad av säljaren eftersom denna haft en personlig återuppringning till anmälaren. Tele2 AB har efter anmälan påmint säljaren om att detta inte är tillåtet.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av inkomna uppgifter till NIX-nämnden framgår att två konsumenter blivit kontaktade av Tele2 AB trots att dessa är upprättade i spärregistret NIX-Telefon. Tele2 AB har inte styrkt att ett undantag är tillämpligt för de anmälda händelserna. Tele2 AB har inte heller motsatt sig anmälarnas uppgifter utan i stället konstaterat att säljarna i de enskilda fallet gjort fel. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Tele2 AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.