Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam

Uttalande 2024-02-12

Dnr 24-028

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tryggsam

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon samt som tidigare begärt att bli bortplockad ur företagets register

NIX-nämndens beslut:

Tryggsam har behandlat anmälarens personuppgifter i strid med art. 5 och 6 GDPR

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tryggsam trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgett att han via mail 2023-08-31 kontaktat företaget om att han vill bli bortplockad från företagets register. Anmälaren ska även tidigare i telefonsamtal motsatt sig att Tryggsam kontaktar honom igen. Trots detta har anmälaren fortsatt mottagit samtal från företaget.

Företagets uppgifter
Tryggsam har uppgett att konsumenten har en aktiv nyckelbricka hos företaget sedan 2023-08-03. Tryggsam hänvisar således till att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och företaget.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det framgår av ovanstående uppgifter att konsumenten kontaktats av Tryggsam eftersom denna har en aktiv nyckelbricka hos företaget och att det således finns ett etablerat kundförhållande mellan parterna. Dock anger konsumenten att denna ett flertal gånger försökt motsätta sig att företaget kontaktar honom igen, konsumenten har bland annat begärt att dennes kontaktuppgifter tas bort från företagets register. Företaget har inte invänt mor denna uppgift.

EU:s förordning om personuppgifter m.m. (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp på vilka grunder en verksamhet kan behandla personuppgifter.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har den registrerade enligt artikel 21.2 rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som behandlas i sådant syfte. Enligt artikel 21.3 ska personuppgifterna inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot sådan behandling. Enligt artikel 17.1 c har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera den registrerades personuppgifter om den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2. Det sistnämnda gäller dock inte i den utsträckning personuppgifterna behandlas för något annat ändamål. Rätten att bli raderad innebär alltså inte att alla uppgifter omedelbart måste raderas.

I nu aktuellt fall betyder det att Tryggsam kan behandla personuppgifter för att fullgöra avtalet men inte för ändamålet direkt marknadsföring. Genom att ha fortsatt behandla personuppgifterna för ändamålet direkt marknadsföring efter individens invändning har Tryggsam överträtt art. 5 och 6 GDPR.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.