Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2024-05-27

Dnr 24-031

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Verisure trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure Sverige AB (Verisure) har uppgett att de kontaktat medlemmar i Villaägarna vilket företaget har ett allianssamarbete med. Syftet med samarbetet är att erbjuda Villaägarnas medlemmar en säkrare hemmiljö via Verisures tjänster. Verisure har i samband med samarbetet mottagit en lista där kraven på förfarandet är, förutom information till medlemmarna, att dessa listor ska vara kontrollerade mot spärrregistret NIX-Telefon. Verisure har vidare uppgett att deras utredning av anmälan visat att de i det enskilda fallet har tagit emot och behandlat en lista som inte har varit kontrollerad mot spärregistret NIX-Telefon. I samband med att Verisure uppmärksammade misstaget har de tagit kontakt med Villaägarna för att se över rutiner i samband med delning av medlemmars kontaktuppgifter för att säkerställa att Verisure inte kontaktar personer som har NIX-registrerat sitt telefonnummer.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av ovanstående uppgifter framkommer att Verisure har kontaktat en konsument som är spärrad i spärregistret NIX-Telefon. Konsumenten har kontaktats på grund av ett fel som förekom vid en överlämnad kontaktlista från Villaägarna till Verisure. Verisure har inför NIX-nämnden uppgett att företaget var i tron om att kontaktlistan var kontrollerat mot spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämnden anser att Verisure gjort det som rimligen kan krävas av företaget innan kontakt tas med en konsument. Verisure har därmed vid kontakt med anmälaren inte avsiktligt kontaktat en konsument som är registrerad i spärregistret NIX-Telefon. Då anmälan rör sig om en enskild händelse samt att Verisure till NIX-nämnden har styrkt att företaget var i god tro vid samtalet väljer NIX-nämnden att lämna anmälan utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.