Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla

Uttalande 2024-06-24

Dnr 24-032

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla

Frågeställning:

Behandling av personuppgifter. Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig de

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam, e-postreklam och sms-reklam från Sambla trots att han motsatt sig direktmarknadsföring från Sambla. Anmälaren har uppgett att han kontaktat Samblas kundservice via e-post 11 december 2023 utan respons och sedan via telefon 5 januari 2024. Anmälaren har uppgett att hans rätt till radering av personuppgifter enligt GDPR inte respekterats av Sambla.

Företagets uppgifter
Sambla understryker att de givetvis ser allvarligt på anmälan. Sambla har uppgett att de inte kan se att anmälaren har kontaktat Samblas kundtjänst via mejl och begärt att bli borttagen. Det stämmer att anmälaren har dragit tillbaka sitt samtycke för marknadsföring den 2 januari 2024. Anmälaren avregistrerades och Sambla informerade därefter Parajett, som sköter Samblas utskick av marknadsföring via brev, att anmälaren inte ska motta ytterligare marknadsföring via brev. På grund av julledigheter mottog inte Parajett informationen förrän den 18 januari 2024 vilket innebar att anmälaren mottog ytterligare ett postutskick innan han avregistrerades även hos Parajett. Sambla har uppgett att anmälaren har tagits bort från samtliga av Samblas marknadsföringskanaler sedan den 18 januari 2024.

NIX-nämndens bedömning
Behandling av personuppgifter
EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp på vilka grunder en verksamhet kan behandla personuppgifter.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har den registrerade enligt artikel 21.2 rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som behandlas i sådant syfte. Enligt artikel 21.3 ska personuppgifterna inte längre behandlas för direktmarknadsföring om den registrerade invänder mot sådan behandling.

Sambla har motsatt sig anmälarens uppgift att han kontaktat Sambla och invänt mot Samblas behandling av anmälarens personuppgifter. I förevarande fall har parterna lämnat olika uppgifter och nämnden inte erhållit något underlag som styrker anmälarens begäran. Anmälan lämnas därför utan bifall

Adresserad direktreklam till konsument som motsatt sig det
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Det är i ärendet ostridigt att anmälaren mottagit adresserad direktreklam från Sambla efter att han invänt. Beträffande den tid som gått mellan invändning och att utskicket togs emot (16 dagar) har nämnden tidigare sagt att en längre tid kan accepteras för fysiska brev jämfört med e-post/SMS. Detta beroende på att ledtiderna för tryck och distribution är betydligt längre.

Med tanke på tiden för utskicket (januari) samt vad som anförts om julledighet anser nämnden att det i aktuellt fall rör sig om en ursäktlig tidsutdräkt och lämnar anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Behandling av personuppgift Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.