Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Uttalande 2024-03-17

Dnr 24-033

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Erik Olsson Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Erik Olsson Fastighetsförmedling trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Erik Olsson Fastighetsförmedling har uppgett att de förmodligen har brutit mot 21 § marknadsföringslagen och att de beklagar det, men fokuserar på att ta reda på varför det inträffat, och framförallt vad vi kan göra för att minska risken att kunden som anmält, eller andra kunder som är nixade, ska störas igen. Erik Olsson Fastighetsförmedling har vidare uppgett att de direkt när de uppmärksammades på anmälan bett deras kundtjänst och deras underleverantör som håller på med utskick att spärra kunden från framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att Erik Olsson Fastighetsförmedling delat ut oadresserad reklam till kund som tydligt motsatt sig oadresserad reklam genom att han en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Erik Olsson Fastighetsförmedling agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.