Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Cykloteket

Uttalande 2024-03-04

Dnr 24-036

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Cykloteket

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Cykloteket har uppgett att de tar mycket allvarligt på en anmälan mot dem och beklagar djupt eventuella olägenheter detta orsakat. Efter att ha undersökt ärendet noggrant, har de konstaterat att problemet uppstod av att avregistreringen ej registrerat korrekt vid detta tillfälle. Detta beror på en teknisk avvikelse som nu är åtgärdad. Vidare har Cykloteket uppgett att de vill försäkra nämnden om att det telefonnummer som avgivits i anmälan har blockerats och tagits bort från deras sms-kommunikation. De beklagar de besvär detta orsakat och uppskattar möjligheten att rätta till felet. Cykloteket har uppgett att de ser fram emot att fortsätta deras strävan efter att alltid följa marknadsföringslagens bestämmelser och att upprätthålla en hög standard i deras kommunikation. Cykloteket har bifogat underlag som visar att de avregistrerat anmälarens telefonnummer från kommunikation.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är ostridigt mellan parterna att anmälaren mottagit sms trots att denne inte samtyckt till det. Cykloteket har uppgett att avregistreringen av anmälarens telefonnummer misslyckats skett på grund av ett tekniskt fel som nu korrigerats.

I förevarande fall har Cykloteket lämnat en rimlig redogörelse för vad som skett. Det har är fråga om en engångsföreteelse och det har också vidtagits åtgärder till följd av det inträffade. NIX-nämnden bedömer att det finns skäl att inte hålla Cykloteket ansvarigt för den överträdelse av 21 § marknadsföringslagen som skett. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.