Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mäklarhuset Solna

Uttalande 2024-03-22

Dnr 24-037

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mäklarhuset Solna

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtycke till det. Anmälaren har uppgett att sms-reklamen innehöll information om att en namngiven mäklare ville värdera hans lägenhet.

Företagets uppgifter
Mäklarhuset Solna har uppgett att de skickar såna sms hela tiden till deras kunder som bokat dem för värdering (ca 50 såna per vecka på Solna-kontoret). Mäklarhuset Solna har uppgett att något verkar gått snett här på något vis. Mäklarhuset Solna har vidare uppgett att de inte hittar något på anmälarens namn i deras system. Mäklarhuset Solna har uppgett att de vid sökning hittat anmälarens nummer i systemet och att smset var ämnat för en annan kund, och att det inträffat på grund av en miss med siffrorna i telefonnumret.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är ostridigt att anmälaren mottagit sms-reklam från Mäklarhuset Solna utan att han ha lämnat samtycke till det. Mäklarhuset Solna har uppgett att det inträffade skett på grund av ett misstag där anmälaren mottagit ett sms som var ägnat till en annan person med ett nästan identiskt telefonnummer. Nämnden finner denna förklaring trovärdig och menar att det finns anledning att inte hålla Mäklarhuset Solna ansvarig för den inträffade överträdelsen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.