Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2024-04-24

Dnr 24-045

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Verisure Sverige AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure Sverige AB (Verisure) har uppgett att de via ett allianssamarbete erbjudit Villaägarnas medlemmar en säkrare hemmiljö genom att introducera ett erbjudande om larm för dess medlemmar. Om en medlem i Villaägarna är intresserad av att ta del av erbjudandet kan denna fylla i sina kontaktuppgifter samt godkänna att Verisure kan ta att kontakta denna i marknadsförings- och försäljningssyfte via en länkad landningssida från Villaägarnas webbsida. Verisure har vidare anfört att deras interna utredning visat att den medlem i Villaägarna som hade uppgett telefonnumret, som Verisure ringde, hade registrerat ett felaktigt telefonnummer i Villaägarnas medlemsdatabas. Det felaktiga telefonnumret går till den klagande och inte till medlem i Villaägarna. Verisure har efter anmälan kontaktat Villaägarnas medlemsservice för att påtala felet, vilka nu har korrigerat medlemmens telefonnummer. Verisure har även spärrat anmälarens telefonnumret för att förhindra framtida telefonsamtal.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av inkomna uppgifter till NIX-nämnden framgår att anmälaren blivit kontaktad av Verisure eftersom en annan konsument uppgett anmälarens telefonnummer i samband med ett unikt erbjudande för Villaägarnas medlemmar om larm från Verisure. Anmälaren har i det aktuella ärendet hävdat att denne inte är medlem i Villaägarna och därmed inte har kunnat ge sitt samtycke till delning av personuppgifter med Verisure för kontakt i marknadsförings- och försäljningssyfte. Verisure har i samband med att en konsument som är medlem i Villaägarna intresserat sig för erbjudandet mottagit ett samtycke om att kontakta denna på ett telefonnummer som tillhör anmälaren. NIX-nämnden finner att det är en säregen situation där Verisure endast agerat efter de uppgifter som de mottagit från en konsument vilket har samtyckt till sådan marknadsförings som anmälaren mottagit. På grund av händelsens säregna art och engångs företeelse väljer NIX-nämnden att lämna anmälan utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.