Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Allente

Uttalande 2024-03-26

Dnr 24-047

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Allente

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Allente har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Allente den 7 februari 2024 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att han kontaktat Allente och motsatt sig kontakt i samband med att han sade upp sitt abonnemang hos Allente. Anmälaren har bifogat underlag som visar ett mejl till Allente där han säger upp sitt abonnemang samt motsätter sig kontakt via telefon i marknadsföringssyfte.

Företagets uppgifter
Allente har uppgett att anmälaren kontaktade deras kundservice via e-post 29 januari, den samma e-posten som anmälaren bifogat. I kontakten med deras kundservice 29 januari har den manuella processen med att stoppa utgående samtal inte blivit säkrad. Kunden har i efterhand blivit kontaktad av Allente kundservice för att dels försöka förstå varför kunden inte längre vill vara kund av Allente och även om det är nåt Allente kan göra för att kunden vill stanna kvar som kund. Detta samtal skulle inte skett med den information kunden gav i sin e-post med önskemål om att blockera kundens nummer från att bli kontaktad. Allente har uppgett att kunden är nu blockad från all framtida kontakt via telefon från Allente i samtliga deras interna system. Allente har vidare uppgett att kunden fortfarande är aktiv kund av Allente fram till 30 april 2024 och att kunden enligt sina önskemål har blivit avslutad till detta datum.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av mejlet som anmälaren bifogat som underlag och som Allente bestyrkt framgår att anmälaren fortfarande var kund hos Allente vid tidpunkten för samtalet. Anmälarens spärr i NIX-Telefon var således inte ett hinder för Allentes kontakt. Däremot har både anmälaren och Allente framhållit att kunden via e-post motsatt sig kontakt på det sätt som 21 § marknadsföringslagen kräver. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Allente har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.