Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tre

Uttalande 2024-04-23

Dnr 24-048

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tre

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tre trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Tre har uppgett att de efter utredning kan konstatera att det telefonnummer som uppgivits som avsändande telefonnummer tillhör ett bolag vid namn Fonecloud AB. Detta bolag är inte återförsäljare till Tre (varken B2C eller B2B) och Tre har således inte givit bolaget i uppdrag att sälja eller marknadsföra Tres mobilabonnemang. Tre har uppgett att de dessvärre inte kan ge en närmare förklaring till det inträffade, men att det kan konstateras att anmälaren inte kontaktats av Tre eller någon av deras återförsäljare i syfte att marknadsföra tjänster från Tre. Tre har uppgett att det mot bakgrund av detta får anses klarlagt att Tre har agerat helt i enlighet med marknadsföringslagen och även i övrigt i förenlighet med god sed avseende direktmarknadsföring till konsumenter.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Anmälaren i förevarande ärende har uppgett att Tre ringt honom trots att hans telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Tre har invänt mot denna uppgift och uppgett att det avsändade telefonnummer som anmälaren uppgett i sitt telefonnummer tillhör ett callcenterföretag som Tre inte har något uppdragsförhållande till.

Vid kontroll av telefonnumret som anmälaren uppgett som avsändande telefonnummer kan konstateras att telefonnumret tillhör Fonecloud AB. NIX-nämnden bedömer Tres uppgift om att de inte har ett uppdragsförhållande med Fonecloud ABs som sannolik och trovärdig. Sammantaget ger underlaget i ärendet därmed stöd för att Tre inte kontaktat anmälaren i strid med NIX-Telefon. Således har Tre inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen och ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.