Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Melan notan proffsen

Uttalande 2024-04-24

Dnr 24-049, 24-050 samt 24-051

Anmälare:

Tre konsumenter

Motpart:

Melan notan proffsen

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Melan notan proffsen har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att ha skickat sms-reklam till konsument utan dennes samtycke. Melan notan proffsen har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sms-reklamen med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att dessa har mottagit obeställd reklam via sms från Melan notan proffsen samt att sms-reklamen saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Melan notan proffsen har underlåtit att yttra sig i ärendena.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Melan notan proffsen har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenterna mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Melan notan proffsen har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till tre konsumenter utan deras samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Melan notan proffsen har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att en avregistreringslänk inte funnits i sms-reklamen. Melan notan proffsen har således brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom den aktuella sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                    


2024 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.