Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Inglasningar AB

Uttalande 2024-04-24

Dnr 24-052 samt 24-053

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Nordiska Inglasningar AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Nordiska Inglasningar AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har mottagit obeställd reklam via sms från Nordiska Inglasningar AB utan att dessa samtyckt till det.

Företagets uppgifter
Nordiska Inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i ärendena.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Nordiska Inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenterna mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Nordiska Inglasningar AB har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till två konsumenter utan deras samtycke.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                    


2024 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies