Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Pluskredit

Uttalande 2024-06-03

Dnr 24-054

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Pluskredit

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Pluskredit har uppgett att de mottagit ett samtycke till marknadsföring genom att konsumenten deltog i en tävling med Luna Park den 22.10.2023. I tävlingsvillkoren framgår att Pluskredit är samarbetspartner och kan komma att kontakta tävlingsdeltagarna i marknadsföringssyfte via sms. Pluskredit uppger även att de tävlande alltid kan säga upp prenumerationerna genom att kontakta företagets kundtjänst eller genom att klicka på medföljande länk längst ned på kampanjutskicken.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av ovanstående uppgifter framgår av Pluskredit att konsumenten i samband med det aktuella tävlingsdeltagandet informerats om att dennes uppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte via bland annat sms-reklam från tävlingens samarbetspartners, varav Pluskredit är en av dessa. Konsumenten har även getts möjlighet att avböja sig marknadsföringen, vilket denna inte gjort. Pluskredit har för att styrka sitt inhämtade samtycke bifogat det samtyckesunderlag företaget inhämtat i samband med tävlingen. I underlaget framgår ett annat telefonnummer mot vad anmälaren uppgett i sin anmälan. Efter utredning framgår att det andra telefonnumret tillhör anmälarens pappa. Anmälaren har bestridit Pluskredits uppgifter om att hon eller hennes pappa deltagit i en tävling. Av det samtyckesunderlag som Pluskredit bifogat till nämnden framgår anmälarens kontaktuppgifter och NIX-nämnden finner inget underlag för att misstro Pluskredits samtyckesunderlag. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.