Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla Group AB

Uttalande 2024-06-03

Dnr 24-056

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla Group AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms utan att ha lämnat samtycke till det.

Företagets uppgifter
Sambla Group AB (Sambla) har uppgett att Sambla kan se att konsumenten har mottagit ett sms från en samarbetspartner som har bekräftat att konsumenten givit sitt samtycke till att bli kontaktad i marknadsföringssyfte 2023-11-01 genom att denna använt en kredit och låneansökningstjänst. Vid ansökan har anmälaren godkänt villkoren för tjänsten där det uppges att reklam-sms kan förekomma i marknadsföringssyfte från kreditansökningstjänsten och deras varumärken. Det framgår vidare att avregistreringen sker genom uppgivna instruktioner i utskickat sms eller genom företagets webbplats. Sambla har vidare uppgett att konsumenten inte tidigare har kontaktat bolaget och begärt att bli avregistrerad. Direkt när Sambla blev uppmärksammade om att konsumenten inte önskade motta sms-reklam togs konsumenten bort från framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av ovanstående uppgifter framgår att Sambla skickat sms-reklam till en konsument. Konsumenten har på förhand samtyckt till marknadsföring via sms i samband med en ansökan hos ett företag vars varumärke Sambla ingår. Samtycket måste för att det ska anses som giltigt ha lämnats frivilligt. Efter att NIX-nämnden granskat det formulär som anmälaren fyllt i har nämnden konstaterat att denna via en kryssruta kan välja att godkänna att motta ”relevanta erbjudanden och information om lån via sms”, samtycket är således att betrakta som frivilligt. Sms-reklam har sedan efter att Sambla uppmärksammat att konsumenten inte önskar motta sådan marknadsföring upphört med utskicken. NIX-nämndens samlade bedömning är att Sambla inte brutit mot 19 § marknadsföringslagen. Anmälan lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.