Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Freebo

Uttalande 2024-04-24

Dnr 24-070

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Freebo

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt.
Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Freebo för att följa upp intresset efter utdelad oadresserad reklam, trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon samt hans brevlåda är uppburen med en nej-tack reklamskylt.

Företagets uppgifter
Freebo har uppgett att de delat ut den oadresserade reklamen till konsumenten av misstag eftersom det vid utdelningen förekom snöstorm vilket gjorde att skylten för nej-tack till reklam missades. Freebo har vidare uppgett att de efter kontroll av företagets interna processer kan bekräfta att deras ringlistor är korrekt tvättade mot NIX-registret och att företagets leverantör, från vilken de köper telefonnummer, följer Swedmas riktlinjer. Freebo har vidare beklagat det inträffade och efter anmälan sett över sina interna processer.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av ovanstående uppgifter framgår att oadresserad reklam har delats ut till en konsument trots att denna motsatt sig sådan via en nej-tack skylt. Freebo har anfört att det vid tillfället var snöstorm och att skylten därför av misstag inte respekterats. NIX-nämnden vill poängtera att det är viktigt att en nej-tack dekal respekteras men att det i det enskilda fallet, betraktande att det är en ensam överträdelse, bör ses som ett misstag från företagets sida. Denna del av anmälan lämnas därför utan vidare åtgärd.

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av anmälan framkommer att Freebo kontaktat konsumenten i syfte att följa upp det reklamerbjudande som av misstag lämnats till konsumenten. Såvitt NIX-nämnden förstår har Freebo utan ett erforderligt samtycke från konsumenten eller kundförhållande kontaktat konsumenten i fråga. Freebo anfört att de kontaktat konsumenten eftersom de köpt in NIX-tvättade ringlistor. NIX-nämnden finner det inte omöjligt att det företag som Freebo köper in ringlistor ifrån erbjuder NIX-tvättade ringlistor, men kvarstående fakta är att konsumenten i fråga sedan 2014 varit uppburen i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämnden har svårt att av inkomna uppgifter fastställa hur konsumentens telefonnummer hamnat i Freebos NIX-tvättade ringlista och ser en möjlig förklaring att leverantören av ringlistorna av misstag råkat ta in anmälarens telefonnummer. Freebo har även styrkt att de vid samtalet var i god tro om att anmälarens telefonnummer inte förekom i NIX-Telefons spärregister och företagets agerande efter anmälan tyder på att anmälaren kontaktats av misstag. Ärendet lämnas därför även i denna del utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Oadresserad direktreklam Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.