Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access

Uttalande 2024-04-23

Dnr 24-076

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Hi3G Access (Tre) har uppgett följande. Det kan efter att utredning vidtagits konstateras att det telefonnummer som uppgivits som avsändande telefonnummer tillhör Tres återförsäljare PEC Sweden AB. Tre har uppdragit återförsäljaren att marknadsföra och säljare Tres abonnemang gentemot konsumenter. I det avtal som finns mellan Tre och återförsäljaren föreskrivs att återförsäljaren ska utföra alla uppdrag i enlighet med tillämplig lag, branschstandard- och praxis. Därutöver ska telemarketingbranschens etiska regler samt uppförandekoder som tagits fram i bransch- och intresseorganisationen Kontakta följas. Återförsäljarna har således i förhållande till Tre förbundit sig att enbart kontakta konsumenter vars telefonnummer inte återfinns i NIX-registret. De ringlistor återförsäljaren använder tvättas därmed kontinuerligt mot NIX-registret. Efter kontakt med återförsäljaren angående det aktuella telefonsamtalet som föranlett anmälan till NIX kan det konstateras att det finns två telefonnummer registrerade på kunden. Bara det ena telefonnumret finns i NIX-registret varför det andra telefonnumret finns med på de ringlistor som återförsäljaren använder sig av och som är kontrollerade mot NIX-registret. När återförsäljaren ringer telefonnumret som inte är NIX-registrerat visar det sig att telefonnumret används av en annan person som hänvisar återförsäljaren till det telefonnummer som anmälaren använder. Återförsäljaren kontrollerar inte om det numret finns i NIX-regsitret utan kontaktar anmälaren på det hänvisade telefonnumret. Tre beklagar det inträffade och har repeterat befintliga rutiner för återförsäljaren samt informerat om att Tre ser mycket allvarligt på det inträffade för att undvika samma misstag i framtiden. Telefonnumret är nu spärrat och kommer inte att bli uppringt igen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att Tre medgivit att deras återförsäljare har ringt anmälaren för att bedriva telefonförsäljning för Tre:s räkning. Att det aktuella numret ringts först efter det att en hänvisning lämnats och då det första telefonnumret inte varit infört i spärregistret gör att Tre, i det nu aktuella fallet, inte bör hållas ansvarigt för det inträffade. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.