Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

SkandiaMäklarna Hägersten

Uttalande 2024-04-15

Dnr 24-081

Anmälare:

En konsument

Motpart:

SkandiaMäklarna Hägersten

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från SkandiaMäklarna Hägersten trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
SkandiaMäklarna Hägersten har uppgett att de ber om ursäkt för att de lagt en lapp i en låda med ”ej reklam”. De ser på utskicket som bifogats anmälan att det är deras nya mäklare som har gett instruktioner till personen som delat ut lappen åt honom. Det är ett fotbollslag som de sponsrar som har varit ute på adressen vid tillfället. Skandiamäklarna Hägersten har uppgett att rutinen här olyckligen har brustit då de har som kontorspolicy att de aldrig lägger i ”ej reklam”-brevlådor. De har rutiner för detta och det är mycket beklagligt då SkandiaMäklarna följer NIX-bestämmelserna och de kommer givetvis vidta åtgärder för att detta inte ska inträffa igen. SkandiaMäklarna Hägersten har uppgett att de kommer informera deras nya mäklare om detta och säkerställa att samtliga på kontoret känner till och följer deras policy. De ska också se över om det är bättre att i framtiden leverera lappar själva för att ha full kontroll.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att SkandiaMäklarna Hägersten delat ut oadresserad reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med en Nej Tack-skylt. Mot bakgrund av att incidenten förefaller vara en engångsföreteelse och ett avsteg från SkandiaMäklarna Hägerstens rutiner bedömer emellertid NIX-nämnden att det finns skäl att inte hålla SkandiaMäklarna Hägersten ansvariga för det inträffade. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.