Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nollåtta Fastighetsjour AB

Uttalande 2024-06-05

Dnr 24-082 samt 24-083

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Nollåtta Fastighetsjour AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Nollåtta Fastighetsjour AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att ha skickat sms-reklam till konsumenter utan dennes samtycke. Nollåtta Fastighetsjour AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sms-reklamen med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har mottagit obeställd reklam via sms från Nollåtta Fastighetsjour AB samt att sms-reklamen saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Nollåtta Fastighetsjour AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Nollåtta Fastighetsjour AB har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenterna mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Nollåtta Fastighetsjour AB har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till två konsumenter utan deras samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Nollåtta Fastighetsjour AB har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att en avregistreringslänk inte funnits i sms-reklamen. Nollåtta Fastighetsjour AB har således brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom den aktuella sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                   



 


2024 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.