Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Axo finans

Uttalande 2024-06-07

Dnr 24-098

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Axo finans

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Axo finans har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne har mottagit obeställd reklam via sms från Axo finans utan att denne samtyckt till det. Anmälaren har vidare uppgett att Axo finans till anmälaren har sagt att någon upprepade gånger använt anmälarens telefonnummer för att ansöka om lån. Anmälaren har även varit i kontakt med Axo finans för att begära att samtycket om marknadsföringen tas bort, däremot har sådan spärr inte lagts in eller fungerat.

Företagets uppgifter
Axo finans har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Axo finans har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Axo finans har till konsumenten uppgett att detta beror på att någon annan ansökt om lån och uppgett anmälarens telefonnummer. Anmälaren har dock efter detta varit i kontakt med Axo finans om att återkalla det samtycke som funnits registrerats. Axo finans har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                    


2024 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.