Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier News Inhouse Sales

Uttalande 2024-06-07

Dnr 24-099

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier News Inhouse Sales

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bonnier News Inhouse Sales trots att han tidigare har bett Bonnier News Inhouse Sales att inte ringa honom.

Företagets uppgifter
Bonnier News Inhouse Sales (Bonnier News) har uppgett att de har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Samtalet har ägt rum efter att anmälaren deltagit på eventet ”Hållbarhetskommunikation i praktiken” den 12 september 2023 och är registrerad som företagsrepresentant. Eventet arrangerades av Resumé som är en del av Bonnier News.

Bonnier News har vidare anfört att i deras personuppgiftspolicy framgår att en del av företagets verksamhet riktar sig mot företag och att dessa representanter kan komma att få marknadsföring riktade mot sig som Bonnier News har bedömt har relevans för dennes yrkesroll. Vidare framgår av personuppgiftspolicyn att kunden kan bli kontaktad med erbjudanden via telefon samt att kunden alltid har rätt att invända mot telefonförsäljning. Anmälaren är även prenumerant av två nyhetsbrev; DI Hållbart Näringsliv och DI Smarta Pengar som utges av Dagens Industri som är en del av Bonnier News. Med bakgrund av detta anser Bonnier News att ett etablerat kundförhållande förelåg vid tidpunkten för anmälan. Bonnier News har slutligen anfört att de efter anmälan har upprättat anmälaren på företagets interna spärrlista.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter efter dennes invändning mot det
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

I ärendet är det ostridigt att anmälaren har kontaktats i marknadsföringssyfte av Bonnier News. Det är däremot stridigt om det funnits ett etablerat kundförhållande vid tidpunkten för telefonsamtalet. Av inkomna uppgifter till NIX-nämnden framgår att anmälaren som företagsrepresentant deltagit på eventet ”Hållbarhetskommunikation i praktiken” samt att han är prenumerant av två nyhetsbrev vilka ingår i Bonnier News-företagsgrupp. Anmälaren har uppgett att han kontaktat Bonnier News för att motsäga sig fortsatt marknadsföring från företaget. Bonnier News bestrider detta och kan i deras logg inte se en notering om att anmälaren motsatt sig fortsatt marknadsföring. NIX-nämnden finner ingen misstro i Bonnier News underlag och uppmärksammar vidare att företaget efter anmälan i vart fall spärrat anmälarens telefonnummer för fortsatt kontakt. Bonnier News har även anfört att företaget efter det aktuella eventet mottagit ett samtycke från anmälaren om att marknadsföring via telefon kan ske om erbjudanden som Bonnier News anser är aktuella för konsumenten. I föregående fall har NIX-nämnden inget underlag på vilken typ av erbjudande som anmälaren mottagit vid anmälan. NIX-nämnden vill poängtera att ett kundförhållande endast sträcker sig till liknande erbjudanden och det får inte göras en allt för godtycklig bedömning. Nämnden anser dock att det saknas underlag som styrker att anmälaren mottagit erbjudande som inte är att betraktas som liknande erbjudande. Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.