Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Widerlöv Uppsala

Uttalande 2024-04-23

Dnr 24-109

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Widerlöv Uppsala

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Widerlöv Uppsala trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Widerlöv Uppsala har uppgett följande. De köper utåtringande verksamhet från ett företag som heter Value Call och att det är Value Call som ringt kund vid det angivna tillfället. I deras avtal är det självklart reglerat att Value Call följer de lagkrav som åläggs för att få bedriva utåtringande verksamhet/marknadsföring via telefon. I dialog med Value Call säger de att de alltid köper NIX-fria telefonlistor från deras leverantör av telefonnummerlistor Kundkontakter (som är en NIX-partner) men något verkar ha gått fel denna gång vilket är mycket beklagligt. Widerlöv Uppsala anser att de gjort det de kan för att förhindra att sådant här inte ska ske, dvs de anlitar professionell samarbetspartner som uppger att de följer lagen, och självklart litar de på att de får korrekt underlag från sin leverantör. Widerlöv Uppsala har nu stoppat all utåtringande aktivitet via Value Call och bett dem kontakta sin leverantör för att säkerställa att dessa kontrollerar allt en extra gång mot NIX-registret innan de säljer sina telefonnummerlistor vidare.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt NIX-nämndens praxis ska det företag som gett i uppdrag åt annat företag att bedriva telefonförsäljning för uppdragsgivarens räkning som huvudregel hållas ansvarig för eventuella överträdelser även när dessa sker av uppdragstagaren.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren kontaktats via telefon av Widerlöv Uppsala trots att anmälarens telefonnummer finns registrerat i NIX-Telefon. Av underlaget framgår att den inträffade incidenten berott på en brist mellan Widerlöv Uppsalas uppdragstagare och en underleverantör till denne i sin tur, vilket legat utanför Widerlöv Uppsalas kontroll. Av underlaget framgår vidare att Widerlöv Uppsala har tydliga rutiner och krav i samarbetet med sin uppdragstagare för att säkerställa att personer som är spärrade i NIX-Telefon inte blir kontaktade. Av omständigheterna att döma verkar det vara fråga om en engångsföreteelse. Sammantaget ger omständigheterna skäl att i ansvarsfrågan frångå huvudregeln. Widerlöv Uppsala ska således inte hållas ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.