Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Inglasningar

Uttalande 2024-05-15

Dnr 24-111 samt 24-112

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Nordiska Inglasningar

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Nordiska Inglasningar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Nordiska Inglasningar har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarnas uppgifter
Anmälaren i 24-111 har uppgett att han mottagit adresserad reklam från Nordiska Inglasningar trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren i 24-112 har uppgett att han mottagit sms-reklam från Nordiska Inglasningar trots att han inte samtyckt till det.

Företagets uppgifter
Nordiska Inglasningar har underlåtit att yttra sig i ärendena.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Nordiska Inglasningar har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit adresserad reklam trots att denne är införd i NIX adresserat. Något undantag har inte visats tillämpligt. Nordiska Inglasningar har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Nordiska Inglasningar har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Nordiska Inglasningar har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                   


2024 SMS eller MMS Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.