Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Fastighetsförmedling Torslanda

Uttalande 2024-04-23

Dnr 24-114

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Fastighetsförmedling Torslanda

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Fastighetsförmedling Torslanda har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svensk Fastighetsförmedling Torslanda trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Fastighetsförmedling Torslanda har uppgett att de av misstag råkat lägga en påskhälsning i brevlådan markerad ej reklam. Svensk Fastighetsförmedling Torslanda har vidare uppgett att de har sett över deras rutiner så att detta inte ska hända igen.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att Svensk Fastighetsförmedling Torslanda lagt oadresserad reklam i anmälarens brevlåda trots att brevlådan haft en Nej Tack-skylt. Svensk Fastighetsförmedling Torslanda har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha riktat oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.