Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta AB

Uttalande 2024-04-23

Dnr 24-119

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Zmarta AB utan att ha lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Zmarta AB (Zmarta) har uppgett följande. De har utrett varför anmälaren har fått obeställd sms-reklam från dem. Bakgrunden till kontakten är att anmälarens telefonnummer har funnits felaktigt registrerat som telefonnummer till en av Zmartas kunder. Det har fått till följd att Zmarta har skickat sms till anmälarens telefonnummer vid ett tillfälle. Troligen har Zmartas kund ”NN” felaktigt uppgett klagandens telefonnummer i sin låneansökan, vilket är förklaringen till varför anmälarens telefonnummer funnits registrerat som kundens kontaktuppgift. Det hela bygger alltså på en felaktig registrering av anmälarens telefonnummer. Eftersom Zmarta använder kontaktuppgifter som deras kunder anger i sina kontakter med bolaget kan sådana här felaktigheter uppstå. Zmarta åtgärdade felet 14 april 2024 genom att ta bort anmälarens telefonnummer där det funnits registrerat och har även spärrat det för framtida kontakt. Zmarta ber om ursäkt för den olägenhet som det har orsakat klaganden. Med hänvisning till ovan anförda bestrider Zmarta att de har brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Zmarta har uppgett att den oönskade sms-reklamen skett på grund av att en befintlig kund till dem av misstag registrerat anmälarens telefonnummer som kontaktuppgift. Detta har kunnat konstateras eftersom anmälarens telefonnummer funnits registrerat under ett annat namn än det som uppgetts i anmälan. Eftersom den inträffade incidenten berott på omständigheter som legat utanför Zmartas kontroll ska Zmarta inte hållas ansvarigt för den inträffade lagöverträdelsen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2024 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.