Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Triofinans

Uttalande 2022-12-11

Dnr 33-359

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Triofinans

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Triofinans har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Triofinans i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Triofinans har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Triofinans har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit e-post från Triofinans utan att ha samtyckt till det. Triofinans har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-post till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda E-post Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies