Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access

Uttalande 2020-09-30

Dnr Dnr 20-162, 20-163, 20-164, 20-165, 20-166, 20-176, 20-179, 20-334

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Hi3G Access

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de blivit uppringda av Hi3G Access AB (företaget) trots att anmälarna är införda i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att underleverantörerna Effective communication och iSales har i uppdrag att marknadsföra och sälja ”Tre”-abonnemang gentemot konsumenter. Det framgår av ingångna avtal mellan företaget och underleverantörerna att uppdraget ska utföras i enlighet med tillämplig lag, branschstandard- och praxis.

Vidare har Företaget uppdragit åt underleverantören Informationsgruppen i Sverige AB att tillhandahålla listor till Effective communication och iSales med telefonnummer till konsumenter som ej finns registrerade i NIX-spärregister. Informationsgruppen i Sverige AB anlitar i sin tur Bisnode Sverige AB i syfte att gallra eventuella NIX-registrerade telefonnummer från listorna.

Företaget konstaterar att anmälningarna med dnr 20-132 till 20-166, 20-176 och 20-179 samt 20-334 beror på ett tekniskt fel hos Bisnode AB, vilket har åtgärdats den 27 augusti. Företaget ser allvarligt på det inträffade och Bisnode AB har vidtagit åtgärder för att felet inte ska kunna uppstå igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

NIX-nämnden har varit i kontakt med leverantören (Bisnode) som bekräftar motpartens uppgifter om tekniskt fel.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att Hi3G Access AB har kontaktat anmälarna i strid med 21 § marknadsföringslagen. NIX-nämnden har förståelse för den eventuella irritation som väckts hos mottagarna.

Hi3G Access AB har dock vidtagit de åtgärder som kan förväntas genom att beställa telefonlistor som ska vara rensade från nummer som är införda i NIX-spärregister. Det tekniska fel som föranlett anmälningarna ligger utanför Hi3G Access AB kontroll och företaget ska därför inte hållas ansvarigt för den olyckliga situation som uppkommit. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.